en es de ru

Koordinátoři BOZP

Aktuality

Bezpečnost na stavbách za posledních 5 let

Asi všichni dobře víme, že nejvíce pracovních úrazů se tradičně stává na stavbách. Přestože je tomuto odvětví trvale věnováno poměrně značné "legislativního úsilí" ke zlepšení pracovních podmínek na staveništi, výsledky jsou stále stejné a stále neuspokojující.
Novým zákonem O bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb., kterým se zavedl institut Koordinátora BOZP na stavbách, se má docílit snížení úrazovosti a úmrtnosti. Bohužel efekt není zdaleka takový, jaký by se dalo očekávat. Primární chyba ale není na straně otce myšlenky, protože nápad je to výtečný, ale provedení selhává. více informací

FacebookKoordinátor BOZP info


Povinnost určit koordinátora BOZP…


Pravomoci koordinátorů BOZP na stavbě…


Kvalitní Plán BOZP…


Zodpovědnost koordinátora BOZP…


Metody a způsoby práce koordinátora BOZP…


Praktické provádění koordinace BOZP…


Who is Coordinator OHS…?