en es de ru

Koordinátoři BOZP

O nás

Koordinátor BOZP s.r.o.

Zákazníci naší společnosti vždy získávají nadstandardní řešení a hodnoty. U nás se neplatí za běžné služby, ale za výsledek, který garantujeme.

Bezpečnost na prvním místě

Za své činy přebíráme plnou zodpovědnost a bezpečnost práce pro nás není jen plané heslo.

Garance kvality

Kvalita práce je prvořadým úkolem k dosažení spokojenosti našich klientů. Na zlepšování neustále pracujeme.

Přímá orientace na klienta

Snažíme se plně vyhovět požadavkům našich klientů, ale vždy respektujeme zákony a nařízení.


Naše společnost Koordinátor BOZP s.r.o. (jenž je součástí skupiny CRDR s.r.o.) díky elitnímu týmu odborníků a dlouholeté praxi v oboru dokáže realizovat nejen malé stavby, ale i projekty velkého rozsahu, u kterých samotný koordinátor BOZP nestačí. Čerpáme z 20ti letých zkušeností v oboru bezpečnosti práce a intenzivního výkonu koordinace bezpečnosti práce. Poskytujeme kvalitní služby odborně způsobilých koordinátorů bezpečnosti práce na staveništi (koordinátor BOZP), jak ve fázi předrealizační tak zejména pro samotnou realizaci stavby.

Trvale pracujeme na tom, aby pojem Koordinátor BOZP nebyl vnímán jen jako nutné zlo, které nám přikazuje zákon 309/2006 Sb. aj., ale aby koordinátor bezpečnosti efektivně a objektivně naplňoval prvotní myšlenku, kterou je prioritně bezpečnost staveb.

Jsme první společnost v České republice, která se začala specializovat na koordinaci bezpečnosti na staveništi. Již předem známe rizika, která nás mohou na stavbách potkat, a na které problematické body se konkrétně zaměřit. Naším úkolem je úrazům předcházet, nikoli je řešit jejich důsledky.

Neustále vyvíjíme a zlepšujeme metodiku práce koordinátora BOZP, a proto jsme např. vyvinuli vlastní software pro zlepšení bezpečnosti práce na stavbě a pro zjednodušení komunikace se všemi členy stavebního týmu – REPORT-SYSTEM. REPORT-SYSTEM je unikátní aplikace na internetu, kam mají přistup všichni účastníci výstavby a kde jsou uloženy veškeré informace o bezpečnosti práce na stavbě.

Našim klientům jsme k dispozici 24hod denně a pokud už se stane úraz, pomáháme s jeho bezproblémovým vyřešením ke spokojenosti všech účastníků výstavby.

Nejsme jen povinné zlo, jsme Koordinátoři BOZP!

FacebookKoordinátor BOZP info


Povinnost určit koordinátora BOZP…


Pravomoci koordinátorů BOZP na stavbě…


Kvalitní Plán BOZP…


Zodpovědnost koordinátora BOZP…


Metody a způsoby práce koordinátora BOZP…


Praktické provádění koordinace BOZP…


Who is Coordinator OHS…?