en es de ru

Koordinátoři BOZP

Kvalifikace

V případě potřeby zajistíme naše služby i v anglickém jazyce. Naši specialisté mají bohaté zkušenosti nejen z ČR, ale i ze zahraničních zemí - Anglie, Belgie, Čína atd.

 • Koordinátoři bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi (koordinátor BOZP)
 • Certifikovaní specialisté bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi
 • Osoby odborně způsobilé v požární ochraně
 • Akreditovaní specialisté na bezpečnost práce a prevenci rizik
 • Držitelé dalších osvědčení a certifikátů v oblasti BOZP a OŽP
 • Členové České společnosti stavebních koordinátorů
 • Členové Asociace bezpečnostních techniků
 • Osoby školené ve vedení projektového managementu
 • Základní právní povědomí v oblasti stavebnictví

Jak poznáte zodpovědného a kvalitního koordinátora BOZP?

 • Koordinátor BOZP, který "nešidí" své návštěvy na staveništi. Stavby kontroluje pravidelně
 • Koordinaci BOZP věnuje dostatek času, aby naplnil znění zákona 309/2006Sb a další předpisy
 • V dostatečné míře a prokazatelně informuje všechny účastníky výstavby o svých požadavcích
 • Řídí a organizuje kontrolní dny BOZP a osobně jedná a koordinuje práce se všemi zhotoviteli
 • Plán BOZP nekopíruje z převzatého vzoru a plán přizpůsobí konkrétním podmínkám stavby
 • Oznámení o zahájení prací na OIP posílá včas, nejpozději 8 dní před předáním staveniště
 • Poskytuje poradenské služby v oblasti BOZP pro jednotlivé účastníky výstavby

...a takoví my jsme!


NĚKTERÉ Z NAŠICH OSVĚDČENÍ:

Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát

Jsme řádnými členy občanského sdružení SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI,o.s.

FacebookKoordinátor BOZP info


Povinnost určit koordinátora BOZP…


Pravomoci koordinátorů BOZP na stavbě…


Kvalitní Plán BOZP…


Zodpovědnost koordinátora BOZP…


Metody a způsoby práce koordinátora BOZP…


Praktické provádění koordinace BOZP…


Who is Coordinator OHS…?