Kompletní přeměna nevyhovujícího koupaliště na luxusní relaxační areál. To je projekt RIVIERA RETRO u Velké Hleďsebe.

Areál bývalého koupaliště ve Velké Hleďsebe se mění na luxusní zónu pro volnočasové aktivity. Vznikne zde nejen několik nových koupališť vč.vyhřívaného bazénu, ale i hotel, rybárna a restaurace. Zákazníci budou moci také využít místní rybník k chytání ryb, které jim šéfkuchař velmi rád připraví dle přání. Koordinátorem BOZP  na této stavbě byl za CRDR s.r.o. nominován Ing.Martin Šimek.

rybarna

Území stávajícího areálu Riviéra se nachází v okrajové části obce Velká Hleďsebe v území rekreace. Severní a Západní hranicí pozemek sousedí s lesním pozemkem, dále pak se silnicí I. Třídy Cheb – Plzeň. 

Stávající objekt v současnosti slouží celý jako ubytovací s kapacitou 21 lůžek. Navržená stavba SO 02 – ubytovací objekt bude po svém dokončení sloužit nadále jako ubytovací.

Projekt řeší v 1. etapě výstavby rekonstrukci ubytovacího objektu, který měl původně ještě nástavbu s převlékacími kabinami. Jedná se o jednopodlažní budovu podlouhlého obdélníkového tvaru umístěnou na vyvýšené ploše 2 m nad travnatými plochami kolem koupaliště. Z této plochy vede do objektu rozměrné schodiště. Zastřešení je řešené plochou střechou s asfaltovou krytinou. Polohou je objekt umístěn přímo proti koupališti na pohledově exponovaném místě.  Této poloze se upravuje i architektonický výraz přestavby. Vzhled objektu bude poplatný názvu místa Riviéra a připomíná záoceánský parník. Kovové balkony se zakulacenými rohy a vloženými pásy lakovaného ohýbaného dřeva v zábradlích imitují paluby lodi. Předsunutý velký balkon na šikmých sloupech tvoří její příď. Pultová střecha je na celou délku skloněná k západu a ohraničena je zábradlím jako horní paluba. Střecha ale není veřejně přístupná.

Koordinátor BOZP zde musí brát v potaz zejména součinnost a střetávání jednotlivých zhotovitelů, jelikož dochází k úzkému prolínání činností a tím pádem i rizik. Koordinace bezpečnosti práce probíhá v rámci kontrolních dnů, který je účasten nejen hlavní zhotovitel, firma HELLMICH, ale i ostatní zhotovitelé a zástupce investora.

Comments are closed.